Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Czas trwania lekcji

   1.   8:10  -    8:55

   2.   9:00  -    9:45

   3.   9:55  -  10:40 

   4. 10:50  -  11:35

   5. 11:50  -  12:35

   6. 12:45  -  13:20

   7. 13:35  -  14:20

   8. 14:25  -  15:10

                                                                                                 

Konkursy

Lp. Wydarzenie Odpowiedzialny Termin
    1 Ogłoszenie konkursu zbiórki baterii, makulatury, puszek S U, SKO, wychowawcy, wrzesień
    2

Gminny Przegląd Piosenki Religijnej

E. Morys,
J. Kądziołka
październik
    3 Przystąpienie do konkursu:
Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO

B. Hawryłko

K. Anioł - Bukowiec

październik
    4 Grosz do grosza
październik miesiącem oszczędzania

B. Hawryłko, K. Anioł - Bukowiec

październik
    5

Małopolski Konkurs Humanistyczny

K. Konar

październik

    6

Małopolski Konkurs Matematyczny

J. Sacha

październik

    7

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

A. Korczyńska październik
    8

Małopolski Konkurs Biologiczny

J. Nowicka październik
    9

Małopolski Konkurs Chemiczny

J. Nowicka październik
   10

Małopolski Konkurs Geograficzny

A. Linca październik
   11

Małopolski Konkurs Fizyczny

M. Kiełbasa październik
   12

Małopolski Konkurs Biblijny

E. Morys październik
   13

Gminne zawody sportowe

M. Gawlik, A. Linca

na bieżąco
    14

Konkurs Kangur Matematyczny

J. Sacha marzec/kwiecień
    15

Turniej Wiedzy o BRD

A. Nowak kwiecień
    16

Powiatowy Konkurs Matematyczny

J. Sacha maj
    17

Gminny Konkurs Ortograficzny

K. Konar maj
    18

Powiatowy konkurs historyczny: Kazimierz Wielki i jego czasy

M. Cichostępska maj
    19 Międzypowiatowy Konkurs
Przyrodniczy
A. Nowak maj
    20

Gminne Konkursy Przedmiotowe

Nauczyciele przedmiotów maj/czerwiec
    21

Zaśpiewaj dla Niepodległej

Jakub Kądziołka listopad
    22

Krakowska Matematyka klas V i VI

Jolanta Sacha wg regulaminu
    23

Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczy

A. Nowak wg regulaminu
    24 Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Europejskich A. Nowak maj/ czerwiec
    25 Małopolski Konkurs Historyczny
Polska i Polacy w czasie II wojny światowej
M. Cichostępska wg regulaminu
    26

Gminny Konkurs języka angielskiego klas VI

Jeden z dziesięciu

A. Korczyńska

maj/ czerwiec

    27 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej Be a star A. Korczyńska

luty/ marzec

    28 Konkurs Fotograficzny Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce M. Cichostępska wg regulaminu
    29

Konkurs czytelniczy

M. Gawlik wg regulaminu
    30 Konkurs nt. znajomości Patrona szkoły                  św. S. Kostki E. Morys kwiecień
    31

Szkolny Konkurs Młodość bez uzależnień

A. Korczyńska luty/ marzec
    32

Szkolny Konkurs Wellcome to England I - III

A. Korczyńska listopad
    33 Jan Brzechwa Konkurs recytatorski, wiedzowy   i plastyczny

K. Anioł – Bukowiec,      S. Małek, M. Hudyma

maj
    34

Gminny Konkurs Ortograficzny As Ortografii

M. Hudyma

maj
    35

Gminna Mała Olimpiada Matematyczna

M. Hudyma

maj
    36 Inne konkursy, o których szkoła zostanie powiadomiona Zainteresowani nauczyciele na bieżąco

Świetlica

Nasza świetlica dysponuje salą położoną na parterze budynku szkolnego. Jest miejscem, w którym dzieci, spędzają czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu.
Świetlica zapewnia również opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły.

Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną
fachową opiekę. Wychowawca  świetlicy zapewniają organizację wolnego czasu oraz możliwość odrobienia lekcji. U nas dzieci mogą się bawić, odpoczywać, rozwijać swoje zainteresowania .
W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry
i zabawy dydaktyczne.

Regulamin świetlicy

 I. PRZEPISY OGÓLNE

• Ze świetlicy mogą korzystać dzieci przyjęte na podstawie kart zgłoszeń i odpowiedniej dokumentacji.
• Dzieci przebywają na świetlicy w czasie wyznaczonych godzin.
• Dzieci są objęte opieką podczas dowozu do szkoły i odwozu.
• Dzieci korzystaj z zajęć dydaktyczno - opiekuńczych w czasie ustalonych godzin.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Dzieci mają obowiązek:
• szanować sprzęt i pomoce szkolne,
• dbać o ład i porządek na sali,
• kulturalnie zachowywać się podczas zajęć i w kontakcie z kolegami. Dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych (zgodnie z planem pracy nauczyciela).
• spędzają wolny czas według własnej inwencji (pod opieką nauczyciela),
• korzystają z gier, pomocy dydaktycznych i zabaw,
• odrabiają lekcje,
• po zajęciach porządkują salę

Jesteś tutaj: Home szkoła