Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dzieje szkoły

XIX wiek

1849 r. - ksiądz Jędrzej Mirocha założył szkołę parafialną w tzw. Organistówce
1856 r. - szkolę przeniesiono do odrestaurowanego murowanego budynku, który wcześnie pełnił funkcję obory nauczycielem został miejscowy organista Jan Grabkowski
1878 r. - zawieszono działalność szkoły parafialnej
1891 r. - zakupiono teren pod budowę szkoły, powstał wtedy budynek murowany, kryty czerwoną dachówką o jednej klasie nieco na 64 m, z czterema oknami
1893 r. - św. Jan Kanty ogłoszony został patronem szkoły "Odkąd istnieją Przepisy praktyk religijnych tj. w roku 1893 to co roku szkoła święci Dzień ten na uczczenie swego patrona św. Jana Kantego" (cytat z kroniki szkolnej)

XX wiek

 

1901 r. - "zakupiono dla tutejszej szkoły 1 mórg ornej ziemi dla użytku nauczyciela w myśl ustawy artykułu 16 ustawy z 15 czerwca 1892 roku. Ten mórg znajduje się tuż przy szkole w stronie północno-wschodniej. Miejsce dotychczasowe szkoły łączy się bezpośrednio z tym morgiem ziemi ornej, a więc tu nie ma żadnego publicznego przechodu" (cytat z kroniki szkolnej)
1906 r. - dobudowano do istniejącego budynku szkoły piętro, na którym znajdowały się dwie sale lekcyjne
1.01.1909 r. - Krajowa Rada Szkolna przekształciła jednoklasową szkołę w Biesiadkach na dwuklasową
1911 r. - wykopano i oddano do użytku szkolnego studnię "W kwietniu z wielkim trudem wykopano studnie na 9m 30cm głęboką i wpuszczono betony. W maju wprowadzono pompę i oddano studnię do użytku szkoły" (cytat z kroniki szkolnej)
1928 r. - dobudowano do budynku szkoły ganek
od 31.03 do 12.04.1941 r. - budynek szkoły zasiedliły wojska niemieckie
1941 r. - "Od kwietnia zaczęła wzrastać frekwencja uczniów i dopiero dotąd rozpoczęła się nauka w pełnym wymiarze godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach od I - V. Jedynie do klasy VI nie zjawiły się dzieci, wskutek czego klasy tej w tym roku szkolnym nie prowadzono. W międzyczasie zarządzeniem władz szkolnych odebrano dzieciom podręczniki szkolne do języka polskiego, geografii, historii i przyrody. Wyeliminowano również z przedmiotów nauczania historię, naukę o Polsce oraz śpiew. Usunięto ze ścian klas godła państwowe, portrety i obrazy treści historycznej oraz mapy Polski" /cytat z kroniki szkolnej/

 

 

 

 

 

XX wiek c.d.

1945 r. - Szkołę Podstawową w Biesiadkach przekształcono w siedmioklasową
1956 r. - rozpoczęto rozbudowę szkoły od strony północnej
1957 r. - w ramach elektryfikacji wsi przeprowadzono instalację elektryczną w całej szkole
1959 r. - wybudowano murowane ubikacje przy budynku szkoły
1959 r. - rozpoczęto naukę w nowej, dobudowanej części szkoły
1.10.1959 r. - rozpoczęto naukę w Szkole Podstawowej w Żerkowie
22.08.1966 r. - zainstalowano pierwszy telewizor - "Topaz"
1990 r. - rozpoczęto rozbudowę szkoły połączoną z remontem kapitalnym starej części budynku
1990 r. - powraca do szkoły nauczanie religii
1994 r. - rozpoczęto naukę w nowodobudowanej części szkoły
17.03.1995 r. - miała miejsce pierwsza kradzież w historii szkoły
1996/97 r. - przeprowadzono remont sal lekcyjnych na parterze szkoły oraz byłych pomieszczeń mieszkania z przeznaczeniem na świetlicę szkolną. Wykonano również ogrodzenie wokół szkoły
1997 r. - pojawiły się w szkole pierwsze dwa komputery oraz kserokopiarka
1998 r. - wykonano dwa chodniki wokół budynku szkoły, stelaż na rowery oraz szereg prac przy boisku szkolnym
8.11.1998 r. - miała miejsce druga kradzież, nieznani sprawcy zabrali dwa komputery, drukarkę, elektryczną maszynę do pisania oraz aparat fotograficzny
1999 r. - po raz pierwszy klasa VI ukończyła Szkołę Podstawową i rozpoczęła naukę w Gimnazjum w Gnojniku
2001 r. - likwidacja Punktu Filialnego w Żwrkowie
1.09.2001 r. - Rada Gminy w Gnojniku wydaje Akt Założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biesiadkach
2002 r. - nastąpiła wymiana pokrycia dachowego na starej części budynku szkoły
2002 r. - został wykonany remont korytarza i sal lekcyjnych na starej części szkoły
2003 r. - przeprowadzono modernizację sal lekcyjnych i korytarza na piętrze
2003 r. - założono gabinet lekarski
2004 r. - Publiczne Gimnazjum w Gnojniku podarowało szkole trzy komputery
2004 r. - została założona Izba Regionalna
2005 r. - założono w szkole radiowęzeł
2005 r. - zmodernizowano pracownie komputerową - zrobiono nową linię elektryczną
2006 r. - przeprowadzono kapitalny remont dolnego korytarza, świetlicy, sali gimnastycznej i klatki schodowej
18 września 2006r. odbyły się połączone uroczystości: 150-lecie powstania placówki, nadanie szkole imienia św. Stanisława Kostki, poświęcenie sztandaru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Jesteś tutaj: Home szkoła Dzieje szkoły