Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na naszej stronie

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki
i Publiczne Przedszkole w Biesiadkach
Biesiadki 58, 32- 864 Gnojnik 
tel 146860161
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Założenie Szkoły

Teraźniejszy Imć ksiądz pleban Jędrzej Mirocha instytuowany na plebanią w Biesiadkach dnia 3 września 1849 roku.

Dnia 19 października 1849 roku objął zarząd jako Kapelan lokalny, pierwszym staraniem Jego było zaprowadzić szkołę parafialną i tako następnego roku 1850 zachęcił Parafian do poczytania dzieci do szkoły prywatnie, aż się szkołę wystawi. I od roku 1850 po kilkoro dzieci uczęszczało na organistówkę, które częścią sam pleban ksiądz Jędrzej Mirocha uczył u siebie, częścią organista śp. Michał Romański. Po śmierci Romańskiego nastał organista Stanisław Cięciwa i uczył, aż przez częste nalegania ze strony wyż rzeczonego księdza plebana i wykładania korzyści, jakie ze szkoły wynikną dla ich dzieci, doprowadził tenże pleban do tego, że Parafianie sporządzili i zrestaurowali dom murowany na szkołę parafialną, który w przód służył za stajnię dla bydląt. Cała ta restauracya domu na szkołę kosztowała Parafian 150 złr.CM, który to dom w roku 1856 przez gminy: Biesiadki, Żerków i Lewniową zrestaurowany został. Nauczycielem tej szkoły był p. Jan Grabkowski organista miejscowy.

Od roku 1856 aż do końca 1858 odtąd nastał nauczycielem i organistą p. Ignacy Sikorski rodem z Ciężkowic, który jest za dekretem nauczycielem i oraz organistą aż dotąd. Na uposażenie tej szkoły stanęła umowa z panem Janem Grabkowskim w roku 1856, mocą której obowiązali się Parafianie rocznie płacić nauczycielowi 50 złr. W gotówce, co dotąd uiszczają. Oprócz tego jako organista pobiera od Plebana rocznie 20 złr. w.a. i akcydenza przy funkcyach kościelnych jakie się trafiają, a od Parafian tak zwana petytę snopkową w zbożu, jak jest wszędzie w zwyczaju.

Więc dom szkolny jest zrestaurowany, ogrodu nie ma żadnego do szkoły, li tylko ogródek od plebana organiście dożywotnie odstąpiony. Materyał na opał szkoły dają parafianie, do nich należy reparacya szkoły i wybielanie tejże. Urządowego zatwierdzenia do tego nie ma żadnego, więc ta szkoła nie jest systemizowana. Monarcha panujacy w czasie założenia szkoły był i jest dotąd Najjaśniejszy Pan Franciszek Józef I.

Dzieje szkoły

XIX wiek

1849 r. - ksiądz Jędrzej Mirocha założył szkołę parafialną w tzw. Organistówce
1856 r. - szkolę przeniesiono do odrestaurowanego murowanego budynku, który wcześnie pełnił funkcję obory nauczycielem został miejscowy organista Jan Grabkowski
1878 r. - zawieszono działalność szkoły parafialnej
1891 r. - zakupiono teren pod budowę szkoły, powstał wtedy budynek murowany, kryty czerwoną dachówką o jednej klasie nieco na 64 m, z czterema oknami
1893 r. - św. Jan Kanty ogłoszony został patronem szkoły "Odkąd istnieją Przepisy praktyk religijnych tj. w roku 1893 to co roku szkoła święci Dzień ten na uczczenie swego patrona św. Jana Kantego" (cytat z kroniki szkolnej)

XX wiek

 

1901 r. - "zakupiono dla tutejszej szkoły 1 mórg ornej ziemi dla użytku nauczyciela w myśl ustawy artykułu 16 ustawy z 15 czerwca 1892 roku. Ten mórg znajduje się tuż przy szkole w stronie północno-wschodniej. Miejsce dotychczasowe szkoły łączy się bezpośrednio z tym morgiem ziemi ornej, a więc tu nie ma żadnego publicznego przechodu" (cytat z kroniki szkolnej)
1906 r. - dobudowano do istniejącego budynku szkoły piętro, na którym znajdowały się dwie sale lekcyjne
1.01.1909 r. - Krajowa Rada Szkolna przekształciła jednoklasową szkołę w Biesiadkach na dwuklasową
1911 r. - wykopano i oddano do użytku szkolnego studnię "W kwietniu z wielkim trudem wykopano studnie na 9m 30cm głęboką i wpuszczono betony. W maju wprowadzono pompę i oddano studnię do użytku szkoły" (cytat z kroniki szkolnej)
1928 r. - dobudowano do budynku szkoły ganek
od 31.03 do 12.04.1941 r. - budynek szkoły zasiedliły wojska niemieckie
1941 r. - "Od kwietnia zaczęła wzrastać frekwencja uczniów i dopiero dotąd rozpoczęła się nauka w pełnym wymiarze godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach od I - V. Jedynie do klasy VI nie zjawiły się dzieci, wskutek czego klasy tej w tym roku szkolnym nie prowadzono. W międzyczasie zarządzeniem władz szkolnych odebrano dzieciom podręczniki szkolne do języka polskiego, geografii, historii i przyrody. Wyeliminowano również z przedmiotów nauczania historię, naukę o Polsce oraz śpiew. Usunięto ze ścian klas godła państwowe, portrety i obrazy treści historycznej oraz mapy Polski" /cytat z kroniki szkolnej/

 

 

 

 

 

XX wiek c.d.

1945 r. - Szkołę Podstawową w Biesiadkach przekształcono w siedmioklasową
1956 r. - rozpoczęto rozbudowę szkoły od strony północnej
1957 r. - w ramach elektryfikacji wsi przeprowadzono instalację elektryczną w całej szkole
1959 r. - wybudowano murowane ubikacje przy budynku szkoły
1959 r. - rozpoczęto naukę w nowej, dobudowanej części szkoły
1.10.1959 r. - rozpoczęto naukę w Szkole Podstawowej w Żerkowie
22.08.1966 r. - zainstalowano pierwszy telewizor - "Topaz"
1990 r. - rozpoczęto rozbudowę szkoły połączoną z remontem kapitalnym starej części budynku
1990 r. - powraca do szkoły nauczanie religii
1994 r. - rozpoczęto naukę w nowodobudowanej części szkoły
17.03.1995 r. - miała miejsce pierwsza kradzież w historii szkoły
1996/97 r. - przeprowadzono remont sal lekcyjnych na parterze szkoły oraz byłych pomieszczeń mieszkania z przeznaczeniem na świetlicę szkolną. Wykonano również ogrodzenie wokół szkoły
1997 r. - pojawiły się w szkole pierwsze dwa komputery oraz kserokopiarka
1998 r. - wykonano dwa chodniki wokół budynku szkoły, stelaż na rowery oraz szereg prac przy boisku szkolnym
8.11.1998 r. - miała miejsce druga kradzież, nieznani sprawcy zabrali dwa komputery, drukarkę, elektryczną maszynę do pisania oraz aparat fotograficzny
1999 r. - po raz pierwszy klasa VI ukończyła Szkołę Podstawową i rozpoczęła naukę w Gimnazjum w Gnojniku
2001 r. - likwidacja Punktu Filialnego w Żwrkowie
1.09.2001 r. - Rada Gminy w Gnojniku wydaje Akt Założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biesiadkach
2002 r. - nastąpiła wymiana pokrycia dachowego na starej części budynku szkoły
2002 r. - został wykonany remont korytarza i sal lekcyjnych na starej części szkoły
2003 r. - przeprowadzono modernizację sal lekcyjnych i korytarza na piętrze
2003 r. - założono gabinet lekarski
2004 r. - Publiczne Gimnazjum w Gnojniku podarowało szkole trzy komputery
2004 r. - została założona Izba Regionalna
2005 r. - założono w szkole radiowęzeł
2005 r. - zmodernizowano pracownie komputerową - zrobiono nową linię elektryczną
2006 r. - przeprowadzono kapitalny remont dolnego korytarza, świetlicy, sali gimnastycznej i klatki schodowej
18 września 2006r. odbyły się połączone uroczystości: 150-lecie powstania placówki, nadanie szkole imienia św. Stanisława Kostki, poświęcenie sztandaru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Kilka słów o patronie

    Nie chcieliśmy, by nasza szkoła była nijaka. Zależało nam by wyróżniała się swoim programem, zwłaszcza wychowawczym- również patronem, z którego moglibyśmy czerpać wzorce godnie naśladowania. Poczucie tożsamości dawało nam możliwość decydowania o wartościach, które będą fundamentem wychowania naszych dzieci i młodzieży. W obecnym świecie chaosu wartości, relatywizmu moralnego, agresji i zagubienia staraliśmy się stworzyć szkołę, która stała by na twardych fundamentach. Zdecydowaliśmy się powrócić do korzeni i dać wzorce najwspanialsze - ludzi którzy, za młodu hartowali swoje charaktery, choć droga była stroma i śliska. Ludzi, którzy w młodym wieku musieli podejmować trudne, odważne, życiowe decyzje.

   Właśnie takim naszym bohaterem stał się młody Staś Kostka twardy, dzielny, odważny, jakże dojrzały chłopak. Żył zaledwie 18 lat i tyle wystarczyło żeby osiągnąć świętość. Mimo tak młodziutkiego wieku był człowiekiem zadziwiająco dojrzałym i świadomym tego, co chce w życiu osiągnąć. Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców bo przecież pochodził z bogatego, arystokratycznego rodu. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Nie ulegał złudzeniom. Miał nade wszystko silną osobowość. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to szalenie trudne w młodzieńczym wieku.

  Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Postacią świętego młodego zafascynowany był też Ojciec Święty Jan Paweł II. 13 listopada 1988r.kiedy rozpoczął drugie dziesięciolecie swojego pontyfikatu na rzymskim Kwirynale klęcząc przy sarkofagu polskiego świętego Stanisława Kostki do zebranych gości wypowiedział wiele osobistych myśli i przeżyć. Powiedział wtedy. m.in. Jan Paweł II. Te słowa Jana Pawła II pozostają aktualne do dziś. Zatem Św. Stanisław Kostka jest idealnym patronem dla młodych na dzisiejsze trudne czasy. To nie jest papierowy bohater. Nasze dzieci bardzo polubiły swojego patrona. Dowodem tego są liczne działania, które podjęliśmy i wykonaliśmy w ramach przygotowania do nadania szkole imienia. 

 

 

 


 

Biesiadki

Nazwa miejscowości

     W świetle dotychczasowych badań nie można jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia nazwy wsi. Pierwsze zapisy nazwy miejscowości pochodzą z XIII wieku i brzmią: "villa dicta", "Bessadek", "Biesiadek" i "Bessadky" Interpretacja znaczenia tej nazwy jest wiele. Można wywodzić Biesiadki od biesiady, słowa pierwotne oznaczającego rozmowę, zgromadzenie a wtórne ucztę. Inni upatrywali w strukturze tej nazwy połączenia wyrazów "bies", czyli diabeł i "siadać", co dawało w rezultacie określenie miejsca przebywania diabła.
 
  Stare podanie, utrwalone przez Karola Matyasa mówi, że osada, która dała początek dzisiejszym Biesiadkom, pierwotnie leżała w zupełnie innym miejscu. Z powodu wyjałowienia ziemi, jej mieszkańcy przenieśli się na nowe tereny, które na pamiątkę swego przesiedlenia nazwali Przesiadkami. Z czasem pierwotna nazwa przekształciła się w obecną.

   Inne podanie ludowe mówi, że mieszkańcy Tworkowej uciekli przed atakiem Węgrów do lasu - na teren dzisiejszych Biesiadek i tutaj przygotowali zasadzkę na prześladowców. Kilku Węgrów, którzy zdołali się uratować, rozpowszechniło wieść i biesach, które złapały ich „w siatkę”. Osadę, która powstała na miejscu tego wydarzenia zaczęto więc nazywać "Biesie Siatki" czyli Biesiadki. Interpretatorzy nazwy wywodzą też Biesiadki od miejsca nie zamieszkałego, nie zasiedlonego. Pewnie znaczenie może mieć fakt, że Biesiadkami w przeszłości nazywano zagródki wokół domów, zaś biesiadą określano osobę niegodziwą, złą.

Więcej artykułów…

Jesteś tutaj: Home szkoła